Публічна оферта

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, це офіційна пропозиція інтернет-магазину « Gospodar.ua », що називається далі за текстом « Продавець », укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, за допомогою інтернет ресурсу https://gospodar.ua , далі за текстом – «Договір», та розміщує пропозицію (Публічну оферту) на офіційних сайтах Продавця https://gospodar.ua , далі «Інтернет -мгагзин» .

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептора) укласти договір купівлі-продажу товарів, буде вважатися факт оплати замовлення на підставі умов цього Договору, за строками та цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.


Терміни та визначення

2.1 Нижченаведені терміни у цій оферті мають такі терміни, якщо контекст не вимагає іншого.

*«Інтернет-магазин» - відповідно до закону України «про електронну комерцію» це засіб для реалізації або подання товару, послуги чи роботи шляхом вчинення електронної угоди.
* «Продавець» - компанія, яка реалізуватиме товари, які представлені в Інтернет-магазині.

* «Покупець» – фіз. особа, яка уклала з Продавцем Договір з умовами, викладеними нижче.
* «Замовлення» - вибір Покупцем позицій із переліку товарів, представлених в Інтернет-магазині з розміщенням замовлення та проведення оплати.
* «Товар» - аксесуари, моделі, супровідні предмети та комплектуючі, представлені в Інтернет-магазині.

Предмет договору

3.1 Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору, а Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар.

Цей Договір призначений для регулювання купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

Покупець має право добровільний вибір товарів в Інтернет-магазині;
Покупець може самостійно оформити замовлення у Інтернет-магазині;
Оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
Доставку та обробку замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформляти замовлення на будь-який товар, який представлений на Сайті Інтернет-магазину та є в наявності.
4.2. Кожна з позицій може бути представлена у будь-якій кількості.
4.3. У разі відсутності товару на складі, Менеджер компанії повинен повідомити Покупця (за допомогою повідомлення в електронній пошті або по телефону).
4.4. У разі відсутності товару Покупець має право відмовитись від даного товару, анулювати замовлення або замінити його товаром аналогічної моделі.

Порядок оплати замовлення

Оплата здійснюється післяплатою або по передоплаті на карту.

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання Покупцем товару за готівку у відділенні транспортної компанії.
5.2. У разі ненадходження коштів за Товар, "Інтернет-магазин" залишає за собою право провести анулювання замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Товари, придбані в Інтернет-магазині, доставляються до складів транспортних компаній та адресної доставки.
6.2. Із замовленням покупець отримує всі необхідні документи згідно із законодавством України.
6.3. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й здійснюється видача замовлень.

Обов'язки та права сторін:

7.1. Покупець має право:

Оформляти замовлення в Інтернет-магазині;
Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Оформити електронний договір.

7.2. Покупець зобов'язаний:

Своєчасно здійснити оплату замовлення на умовах цього договору.

7.3. Продавець має право

У разі порушення Покупцем в односторонньому порядку умов цього договору Продавець має право призупинити надання послуг за цим договором.

8.1. Продавець не несе відповідальності:

За зовнішній вигляд Товару та його комплектацію, якщо вона була змінена виробником.
За незначну відмінність кольорової гами товару, від зображення в Інтернет-магазині, викликаного особливостями кольорової передачі монітора та освітлення при фотографуванні товару.
За правдивість та зміст інформації, яка була надана Покупцем при оформленні замовлення;
За перебої чи затримку у наданні доставки чи обробки замовлень, що сталися через те, що перебувають поза сферою контролю Продавця.
Здійснені Покупцем протиправні незаконні дії за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
За передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

8.2. Покупець, користуючись наданим йому доступом до мережі Інтернет, відповідальний за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) майну або фізичним особам, юридичним особам, державі або принципам моральності.
8.3. У разі виникнення обставин непереборної сили сторони звільняються від необхідності виконувати умови договору. Під обставинами непереборної сили для даного договору маються на увазі події, які мають непередбачуваний та надзвичайний характер, наступ, яких сторони не могли запобігти та передбачати розумними способами, вони виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору
8.4. Сторони повинні докладати максимум зусиль для вирішення розбіжностей, що виникають, виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право односторонньо змінювати цей договір за попередньої публікації його на сайті https://gospodar.ua .
9.2. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного продажу товарів за допомогою мережі Інтернет.
9.3. Відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні замовлення, несе Покупець. При здійсненні акцепту (оформлення замовлення та оплати товару) Покупець надає свою згоду на обробку, збирання, зберігання та використання своїх персональних даних ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем замовлення оформленого в Інтернет магазині означає повну згоду Покупця з умовами публічної оферти (договору купівлі-продажу).
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію" вважається дата прийняття умов.
9.6. Попередній перегляд товару та оформлення замовлення Покупцем в Інтернет-магазині є безкоштовним.
9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація надана Покупцем використовується виключно для доставки товару, здійснення взаєморозрахунків, надсилання повідомлень тощо.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється на підставі чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару до Інтернет магазину здійснюється за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні товару належної якості Покупцем Інтернет-магазин здійснює повернення грошової суми сплаченої за товар з вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаної з доставкою товару Покупцю.

11. Строк дії договору
11.1. Електронний договір з особою, яка направила пропозицію укласти договір, вважається укладеною у момент отримання відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, що визначається частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До моменту фактичного постачання товару Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін шляхом повернення коштів.
11.3. Цей договір, можливо, розірвано кожною із сторін в односторонньому порядку у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору, а також у випадках, передбачених законодавством України.

Звертаємо вашу увагу на те, що інтернет магазин "Gospodar.ua" на офіційних сайтах https://gospodar.ua відповідно до законодавства України має право надавати право використовувати інтернет платформу для реалізації товару юридичним. особам та ФОП.

Увага!

Отримуючи посилку та підписуючи декларацію на пошті – клієнт погоджується з тим, що товар був перевірений на пошті, його все влаштувало і претензій до магазину не має.

Будь ласка, перевіряйте відсутність механічних пошкоджень та комплектацію, наявність всіх одиниць товару при отриманні замовлення у присутності працівника служби доставки.

"Інтернет-магазин" не гарантує вирішення спірних ситуацій із товаром на вашу користь, якщо товар не був перевірений при отриманні.